Het wensenproces: hoe werkt het?

Bij Eduarte vinden we het belangrijk om te luisteren naar wat onze klanten nodig hebben. Daarom reserveren we bijvoorbeeld elk kwartaal capaciteit in onze ontwikkelteams om klantwensen te realiseren. Het doel van het wensenproces is het realiseren van adaptief onderhoud op basis van concrete, generieke wensen van onderwijsinstellingen. Daarbij geldt een aantal kaders.

 • Voor wensen is er één sprint per kwartaal beschikbaar. Bij grote landelijke ontwikkelingen kan dit minder zijn; waar mogelijk meer.
 • Een wens is altijd op story-niveau. Ontwikkelwerk met meer impact loopt via het portfolio-overleg en roadmap.
 • De beoordeling van wensen op genericiteit ligt bij de Productowners van Eduarte. Wensen die we niet realiseren, verdwijnen uit de wensenronde.

Het proces ziet er als volgt uit:

Korte beschrijving stappen:

 • De onderwijsinstellingen dienen wensen in (‘suggesties’ in serviceportaal). Incidenten van het type bug met een lage prioriteit worden ook suggesties.
 • Het Productteam beoordeelt de suggesties en laat ze door of wijst ze gemotiveerd af. Bij afwijzing archiveren en sluiten we de melding. Van beide acties krijgt de indiener een bericht.
 • De goedgekeurde suggestie wijzigt in een wens. Deze komt op de longlist.
 • We bepalen de impact van de wens. Als een wens groter is dan een story, dan past deze niet in dit proces. De wens wordt gearchiveerd en gesloten, of gaat mee in het portfolio-overleg.
 • Het Productteam selecteert een aantal wensen van de longlist en die komen op het productboard. De overige wensen archiveren en sluiten we.
 • De onderwijsinstellingen stemmen via het productboard. Elke instelling mag één stem uitbrengen.
 • Het Productteam selecteert de wensen op basis van populariteit en impact en plant ze in voor ontwikkeling. Niet-ingewilligde wensen archiveren en sluiten we.
 • Uitlevering van de nieuwe/aangepaste functionaliteit inclusief communicatie naar alle instellingen.