Privacy policy

Privacy statement Topicus Onderwijs Eduarte B.V.

Dit is het privacystatement van www.eduarte.nl welke in eigendom is van Topicus Onderwijs Eduarte B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66290864.

Topicus Onderwijs Eduarte B.V.houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Hieronder lees je meer over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat jouw rechten zijn.

Privacybeleid

Topicus Onderwijs Eduarte B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en het vertrouwen van onze gebruikers. Hierom zullen wij enkel informatie verwerken dat nodig is om onze producten en diensten te leveren, informatie te geven, klantenservice te bieden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om in contact te treden wanneer jij dit aanvraagt.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.eduarte.nl verwerkt Topicus Onderwijs Eduarte B.V. de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uitvoering te kunnen geven aan jouw verzoeken, verwerken wij:

  • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.
  • Indien je je opgeeft voor onze nieuwsbrieven: je naam, e-mailadres, functie en eventuele voorkeuren. Dit doen wij om je te informeren over de ontwikkelingen binnen Eduarte en over onze andere diensten. Als je dit niet langer prijs op stelt, kun je je altijd uitschrijven via een link in de betreffende mailing;
  • Wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, school/organisatie en eventuele andere (persoons)gegevens die je met ons deelt, waaronder uiteraard je opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van je opmerking te kunnen nemen, met je in contact te treden en je van het verloop van de behandeling van de opmerking op de hoogte te houden;

Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan jouw verzoeken voldoen.

In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:

  • Bij een bezoek aan onze website de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van je bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door jou gebruikte browser, specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat, je IP-adres en, indien door jou opgegeven, je naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons het gebruikersgemak van de website te bevorderen door de website door te meten. Je bent niet verplicht de hier bedoelde gegevens te verstrekken en je kunt hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen.
  • Naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus Onderwijs Eduarte B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.

Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kun je lezen in onze cookieverklaring.

Derden

Je persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van het hierboven genoemde doel, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus Onderwijs Eduarte B.V. ingeschakelde data-analysebedrijven en de benoemde partijen in de cookieverklaring.

De door Topicus Onderwijs Eduarte B.V. ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus Onderwijs Eduarte B.V. verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Je gegevens worden opgeslagen op een server in de EER.

Bewaartermijn

Topicus Onderwijs Eduarte B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dat zal in ieder geval binnen 24 maanden zijn nadat je verzoek is afgehandeld, tenzij je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen jouw gegevens worden bewaard tot het moment dat jij je hebt afgemeld. Als je het contactformulier invult, worden je gegevens na 30 dagen automatisch verwijderd.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend wel bewaard, maar in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar cookieverklaring.

Beveiliging

De beveiliging van je persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus Onderwijs Eduarte B.V. te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus Onderwijs Eduarte B.V. te verzoeken je persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie voorziet.

Je kunt eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus Onderwijs Eduarte B.V., via onderstaande contactgegevens. Wij zullen je bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

Topicus Onderwijs Eduarte B.V.
Singel 25
7411 HW Deventer
Telefoon: +31 570 662 662
E-mail: info@eduarte.nl

Daarnaast kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Topicus Onderwijs Eduarte B.V.via FG@topicus.nl.

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien je nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kun je contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Je hebt het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Topicus Onderwijs Eduarte B.V.. Deze klacht kun je indienen bij Topicus Onderwijs Eduarte B.V. zelf of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vind je altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 22 september 2023.